Inspekcja Podwodna Dna

Tworzenie Map Batymetrycznych 3D

Tworzymy mapy batymetryczne zbiorników wodnych i cieków: jezior, stawów, rzek, torów wodnych, torów podejściowych, portów, akwenów morskich.

mapa batymetryczna
Mapa batymetryczna 3D fragmentu Jeziora Borek, woj. Lubuskie
mapa batymetryczna
Mapa batymetryczna zbiornika Sina w Kunicach, woj. Lubuskie

Sprawdzanie Czystości Dna

Lokalizujemy podwodne przeszkody mogące stanowić niebezpieczeństwo podwodne dla: jednostek pływających, budowli hydrotechnicznych, instalacji podwodnych i ludzi.

Zakres prowadzonych czynności z zakresu prac batymetrycznych i sprawdzania czystości dna

 • Wykonujemy mapy batymetryczne na potrzeby instytucji i osób prywatnych
 • Wykonujemy mapy batymetryczne dna w 3D
 • Stwierdzamy występowanie przeszkód podwodnych z podaniem dokładnej pozycji GPS oraz głębokości, na której zalegają
 • Dokonujemy wymiarowania przeszkód podwodnych
 • Dokonujemy podwodnej weryfikacji przeszkód podwodnych
 • Wystawiamy atest czystości dna
 • Wystawiamy protokół wykonania prac batymetrycznych
 • Sprawdzamy kąpieliska pod względem bezpieczeństwa użytkowników
 • Sprawdzamy akweny wodne pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi
 • Wykonujemy mapy batymetryczne i sprawdzenie czystości dna przed rozpoczęciem budowy budowli hydrotechnicznych i wszelkich instalacji podwodnych
 • Wykonujemy mapy batymetryczne i sprawdzenie czystości dna w rejonie budowli hydrotechnicznych i instalacji podwodnych celem zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji
 • Prowadzimy monitoring podwodny prac pogłębiarskich
 • Prowadzimy monitoring podwodny budowy sztucznych wysp, nabrzeży, nasypów kamiennych, układania mat podwodnych
 • Prowadzimy monitoring nanoszenia osadów dennych i zmian w ukształtowaniu dna

Eversub w prowadzonych pracach batymetrycznych i badaniu dna wykorzystuje najnowszy sprzęt hydroakustyczny: echosondy, sonary oraz roboty podwodne ROV.