Inspekcja Podwodna Zalanych Kopalń i Jaskiń

Tylko na terenie samej Europy znajduje się około 30 tysięcy opuszczonych i zalanych kopalń. Eversub wykorzystuje innowacyjną technologię do inspekcji podwodnej kopalń i wyrobisk bez narażania na utratę życia nurków zawodowych i ratowników.

Powody inspekcji zalanych wyrobisk i jaskiń

  • Stwierdzanie stanu technicznego wyrobisk i oceny zagrożeń
  • Sprawdzanie potencjału ekonomicznego przywracania wyrobisk do ponownej eksploatacji
  • Inwentaryzacja podwodna
  • Prowadzenie akcji ratownictwa podwodnego
  • Eksploracja nowo odkrytych wyrobisk i jaskiń