Inspekcja Zbiorników Balastowych

Wykonujemy inspekcje zbiorników balastowych w zakresie ogólnej video inspekcji (General Video Inspection – GVI) oraz bliskiej video inspekcji (Close Video Inspection – CVI). W trakcie inspekcji podwodnej zbiorników balastowych robot podwodny jest w stanie dokonać badań nieniszczących poprzez ultradźwiękowy pomiar grubości (Ultrasonic Tickness – UT) oraz pomiar ochrony katodowej (Cathodic Protection – CP).

Wykorzystanie ROV zapewnia pełną i szybką inspekcję wszystkich zbiorników balastowych oraz wody słodkiej. Do inspekcji wystarczy obecność jednej lub dwóch osób. Robot jest w stanie zejść na każdą głębokość i z łatwością manewrować w zbiorniku dokonując rejestracji materiału video oraz pomiarów nawet w najdalszych jego obszarach. Nasze inspekcje spełniają wymagania HSE i w żaden sposób nie powodują zanieczyszczenia wody.

Inspekcja zbiornika jest w stanie wykazać uszkodzenia konstrukcji, stan powłok, stopień korozji, stan infrastruktury wewnętrznej zbiornika (rur, studzienek, czujników).

Zalety inspekcji zbiorników balastowych przy pomocy pojazdu podwodnego ROV firmy Eversub

  • Bezpieczeństwo – wyeliminowanie czynnika ludzkiego w pracy w przestrzeniach zamkniętych oraz na wysokości
  • Efektywność eksploatacji jednostki pływającej poprzez oszczędność czasu i pieniędzy – brak potrzeby opróżniania zbiornika z wody i potrzeby wentylacji. Co w przypadku standardowej inspekcji może wpłynąć na ciągłość eksploatacji i stateczność jednostki pływającej.
inspekcja-zbiornikow-balastowych

Przebieg inspekcji zbiorników balastowych

Inspekcja jest zgodna z wytycznymi danego towarzystwa klasyfikacyjnego.

Obejmuje m.in. planowanie i przygotowanie. Planowanie wstępne powinno obejmować porozumienie między towarzystwem klasyfikacyjnym a właścicielem jednostki w sprawie kryteriów akceptacji i zaliczenia badania.

Właściciel jest zobowiązany do przedłożenia planów i procedur przeglądu klasyfikacyjnego ROV zbiorników. Dokumentacja powinna m.in. zawierać:

  • plany, rysunki lub formularze identyfikujące obszary podlegające przeglądowi i metody badań nieniszczących
  • plany radzenia sobie z wykryciem pęknięć i uszkodzeń, które mogą wymagać naprawy
  • przepisy dotyczące zgłaszania wszelkich stwierdzonych uszkodzeń
  • historię poprzednich inspekcji i stwierdzonych wad w poszczególnych zbiornikach

Eversub zapewnia również inspekcje podwodne systemów kotwicznych i kadłubów statków.

Dokonujemy inspekcji podwodnej wszelkich obiektów offshore na pełnym morzu w tym również farm wiatrowych, FPSO, MODU, platform wiertniczych typu jack-up.