Inspekcja Zbiorników Przeciwpożarowych

Podwodna inspekcja zbiorników przeciwpożarowych

Zbiornik przeciwpożarowy jest wymagany w miejscu, gdzie sieć hydrantowa nie spełnia minimalnych wymagań co do wydajności wymaganej dla danego typu obiektu lub taka sieć nie istnieje. Zgodnie z Dz.U.2009.124.1030 jego pojemność powinna wynosić 10 m3 zapasu wody na 1 dm3 /s brakującej wydajności wodociągu, jednak nie mniej niż 50 m3. Zbiorniki przeciwpożarowe wymagają regularnych przeglądów zgodnie z zaleceniami producentów oraz obowiązującymi normami. Wykorzystanie podczas inspekcji zdalnie sterowanych pojazdów podwodnych ROV pozwala dokonać oceny ich wnętrza wraz z wyposażeniem bez konieczności spuszczania wody i tymczasowego wyłączania obiektu z użytkowania. Eversub dokonuje inspekcji i przeglądu zbiornika przeciwpożarowego pod kątem występowania uszkodzeń i korozji. Dokonujemy pomiaru grubości blachy i sprawdzenia stanu wizualnego wyposażenia zbiornika ppoż. Z przeprowadzonej inspekcji podwodnej klient otrzymuje raport pisemny z zapisem video kamery robota podwodnego.

Częstotliwość przeglądów zbiorników przeciwpożarowych wykonywanych przez Eversub

Przeglądy zbiorników ppoż roczne:

Zgodnie z normą PN-EN 12485 oraz zaleceniami większości producentów

Przeglądy zbiorników ppoż 3 letnie:

Zgodnie z normą PN-EN 12485 wszystkie rodzaje zbiorników

Zgodnie z normą NFPA 25 zbiorniki stalowe

Przeglądy zbiorników ppoż 5 letnie:

Zgodnie z normą VDS 4001 CEA 4001 wszystkie rodzaje zbiorników

Zgodnie z normą NFPA 25 pozostałe rodzaje zbiorników (inne niż stalowe)

Przeglądy zbiorników ppoż 10 i 15 letnie

Użycie robota podwodnego w przypadku tych inspekcji ogranicza się do sprawdzenia zbiornika i zaplanowania prac oraz sporządzenia kosztorysu, przed przystąpieniem do właściwej inspekcji. Albowiem norma PN-EN 12485 oraz VDS 4001 CEA 4001 wymaga każdorazowo opróżnienia zbiornika wodnego.

Stała współpraca w zakresie inspekcji zbiorników przeciwpożarowych i innych

Świadczymy swoje usługi na terenie całego kraju. Oferujemy preferencyjne warunki w przypadku stałej współpracy. Dokonujemy również inspekcji osadników, bioreaktorów, zbiorników balastowych, wody pitnej, zbiorników o innym przeznaczeniu.