Monitoring Farm Rybnych

monitoring-farm-rybnych-akwakultury

Zapewniamy podwodną inspekcję akwakultur poprzez sprawdzanie integralność sieci w poszukiwaniu dziur i innych możliwych zagrożeń dla konstrukcji lub przebywających w niej ryb.

Dlaczego ciągły monitoring sztucznych farm rybnych jest tak ważny?

Ryby są hodowane w sztucznych farmach w celach konsumpcyjnych, regularne kontrole ich ekosystemów są niezbędne do utrzymania wysokich standardów jakości i upewnienia się, że przestrzegane są właściwe przepisy.

Robot podwodny Eversub to doskonałe narzędzie do kontroli akwakultur.

Według Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa do 2050 r. będziemy musieli wyprodukować o 60% więcej żywności niż obecnie z powodu wzrostu ilości ludzi na Ziemi do blisko 2 bilionów. Wspierane i rozwijane w sposób przyjazny dla środowiska i ludzi akwakultury mogą w przyszłości przezwyciężyć rosnące zapotrzebowanie na produkcję żywności. Zapewniając szeroki zakres korzyści żywieniowych, w tym niezbędne kwasy tłuszczowe omega-3 znane z poprawy zdrowia sercowo-naczyniowego.