Odbiory Prac Podwodnych

Eversub jako niezależna firma dokonujemy odbiorów prac podwodnych wykonanych przez innego wykonawcę. Odbiór dokonujemy na zlecenie klienta lub inżyniera nadzoru budowlanego. Działamy obiektywnie i rzetelnie. Wykonujemy raport z przeprowadzonego odbioru w formie pisemnej oraz wizualnej. Na życzenie zleceniodawcy jesteśmy w stanie prowadzić transmisje online z pod wody w dowolne miejsce na świecie, abyś miał pewność prawidłowo wykonanych prac podwodnych.

odbiory prac podwodnych