Poszukiwanie i badanie wraków statków

Badania wraków – Podstawowe cele, dla których poszukujemy zatopionych wraków statków

Ustalenie przyczyn zatonięcia statku

Chęć poznania prawdy w jaki sposób doszło do wypadku i co było jego powodem. Jest to również cenna informacja dla armatora, ubezpieczyciela, czy samych rodzin ofiar katastrofy morskiej. Informacje te mają również wartość edukacyjną i mogą mieć wpływ na zapobiegnięcie podobnym wypadkom morskim w przyszłości.

Ocena wpływu zalegania wraku na bezpieczeństwo nawigacyjne

Na ocenę zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa nawigacji statku wpływają:

  • Określenie dokładnej pozycji geograficznej wraku na dnie
  • Pomiar odległości od wraku do m.in. torów podejściowych, systemów rozgraniczenia ruchu, kotwicowisk
  • Pomiar głębokości przy dnie wraku oraz najpłycej wystającego jego elementu konstrukcyjnego

Wszystkie te elementy mogą mieć istotny wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa nawigacyjnego innych jednostek pływających. Szczególnie w miejscu występowania małej głębokości, miejsc kotwiczenia, czy prac innych jednostek pływających/ podwodnych zajętych czynnością stanowiącą zagrożenie dla nich uszkodzenia kadłuba, urządzeń, sieci rybackich.

Ocena uszkodzeń kadłuba i ich wpływ na bezpieczeństwo środowiska morskiego

Statki toną wraz z zapasem paliwa, niebezpiecznych dla środowiska naturalnego substancji ropo pochodnych. Niebezpieczny również może być sam ładunek. Skutki wydostania się tych substancji mogą mieć katastrofalne skutki dla środowiska naturalnego. Dlatego tak istotne jest sprawdzenie wraku statku pod kątem uszkodzeń i oszacowania niebezpieczeństwa. Ma to na celu podjęcie akcji wydobycia niebezpiecznych substancji lub stałego monitoringu wystąpienia takiego zagrożenia w przyszłości ze względu na postępujące procesy degradacji wraku.

Wydobycie drogocennego ładunku zalegającego w ładowniach zatopionego statku

Koszty wydobycia ładunku są często znikome w porównaniu z jego wartością. Nie tylko w przypadku kruszców szlachetnych, ale chociażby np. platyny lub innej rudy.

Wydobycie ciał marynarzy

Możliwość godnego pochówku ofiar katastrofy morskiej przez najbliższych. Wydobycie ciał to również ważna kwestia w przypadku czynności prawnych, aby danej osoby nie uważać za zaginioną.

SONAR I ROV – Urządzenia do poszukiwań podwodnych

Wykorzystanie sonaru do poszukiwania wraków

Sonar umożliwia przeszukanie bardzo dużych obszarów morskich w stosunkowo krótkim czasie. W swoich poszukiwaniach wykorzystujemy najnowszy sprzęt sonarowy m.in. takich producentów jak Kongsberg, Edgetech, Teledyne Marine. W zależności od wielkości poszukiwanego wraku, głębokości akwenu i innych uwarunkowań dobieramy najlepsze urządzenie do realizowanego zlecenia.

Wykorzystanie magnetometru do poszukiwania wraków

W poszukiwaniach wykorzystujemy najmocniejsze magnetometry protonowe, które wykorzystują zjawisko rezonansu jądrowego. Pomagają one zlokalizować wraki statków poprzez pomiar wielkości zmian pola magnetycznego.

Wykorzystanie robota podwodnego ROV do badania wraku statku

Stosowane przez nas roboty podwodne są zdolne nie tylko do wizualnej inspekcji kadłuba wraz z nadbudówką na zewnątrz. Badamy wnętrza wraków wpływając do ich środka. Wykorzystujemy biodegradalne kabloliny, pobieramy próbki wody do badań labolatoryjnych. Transmitujemy na żywo w dowolne miejsce na świecie obraz z kamery robota podwodnego.

Jesteśmy w stanie prowadzić długotrwałe poszukiwania w każdym zakątku świata, wykorzystując najnowsze narzędzia do prac podwodnych.