Inspekcja Platform Wiertniczych

Podwodna inspekcja platformy wiertniczej – dlaczego jest tak ważna?

Platformy wiertnicze to miejsca wypełnione skomplikowanym i niezwykle drogim sprzętem, którego awaria może mieć katastrofalne skutki, dlatego też konieczne jest przeprowadzanie regularnych inspekcji. W czym poza zapewnieniem bezpieczeństwa może pomóc inspekcja platform wiertniczych oraz jakie korzyści przynosi przeprowadzenie inspekcji nie tylko lądowej, ale również podwodnej?
Przeprowadzanie regularnych inspekcji to na większości platform wiertniczych jedna z podstawowych norm gwarantujących sprawność sprzętu i bezpieczeństwo. Jednakże nie wszystkie potencjalne problemy można wykryć, dokonując tylko inspekcji naziemnej, gdyż spora część wrażliwego i drogiego sprzętu znajduje się pod wodą. Przyjrzyjmy się zatem bliżej korzyściom płynącym z przeprowadzaniem inspekcji zarówno nad, jak i pod powierzchnią wody.

Bezpieczeństwo finansów i pracowników

Regularna inspekcja platform wiertniczych gwarantuje, że wszystkie potencjalne usterki zostają zidentyfikowane z wyprzedzeniem, co umożliwia podjęcie szybkich napraw. Przynosi to korzyści finansowe z dwóch względów. Po pierwsze, wczesne zidentyfikowanie i zapobieżenie potencjalnej awarii jest mniej kosztowne niż naprawa poważnego uszkodzenia, w które prędzej czy później może przerodzić się niezauważona usterka. To także niwelacja kosztów wynikających z tzw. downtime’u, czyli czasu, przez który jakaś część platformy przestaje funkcjonować, a co za tym idzie – generować zyski. Nie należy również zapominać o ogromnym wpływie inspekcji na bezpieczeństwo pracowników — poważne awarie na platformie wiertnicze mogą być naprawdę niebezpieczne, a prewencyjne zapobieganie im znacznie redukuje ryzyko pojawienia się jakiegokolwiek zagrożenia dla zdrowia czy życia pracowników.

Zamiast nurków

Dlaczego podwodna inspekcja platform wiertniczych jest tak istotna dla sprawności operacji wydobywczej oraz bezpieczeństwa prowadzących ją pracowników? Tylko dzięki niej można sprawdzić stan rur platformy wiertniczej oraz innych istotnych elementów, których awaria mogłaby mieć katastrofalne skutki dla całego przedsięwzięcia. Podwodna inspekcja platform wiertniczych możliwa jest do przeprowadzania przy użyciu umiejętności nurków, jest to jednak rozwiązanie nie tylko kosztowne, ale również niebezpieczne dla biorących w takiej operacji specjalistów. Dlatego też korzystniejszym rozwiązaniem jest skorzystanie ze zdalnie sterowanych robotów przystosowanych do pracy pod wodą. To bezpieczniejsza i skuteczniejsza metoda, gdyż na pokładzie tych maszyn znajdują się czujniki, umożliwiające skuteczniejszą ocenę stanu platformy wiertniczej. Istnieje również możliwość dokonania inspekcji łączonej, w której bezzałogowe roboty wspierają prace nurków.

Nie tylko inspekcja platform wiertniczych

Użyteczność bezzałogowych robotów do prac podwodnych w przypadku platform wiertniczych nie ogranicza się tylko do zadań takich jak inspekcja platform wiertniczych. Maszyny używane przez Eversub znakomicie nadają się również do prowadzenia stałego monitoringu podwodnej pracy platformy wiertniczej. Z robotów korzysta się również do sprawdzania stanu dna morskiego przed rozpoczęciem prac mających na celu postawienie platformy wiertniczej. Warto mieć na uwadze, że roboty bezzałogowe należące do Eversub sprawdzają się nie tylko do pracy przy platformach – wykorzystywane są do sprawdzania wielu zróżnicowanych typów budowli oraz instalacji: wśród nich znajdują się między innymi bioreaktory, zbiorniki wodne w elektrowniach czy też mosty i kanały. Czujniki i kamery znajdujące się na ich pokładzie są na tyle precyzyjne, że korzysta się z nich także do prowadzenia poszukiwań zaginionych osób i przedmiotów, sprawdzania czystości dna oraz podwodnej archeologii. Są to zatem nowoczesne urządzenia, użyteczne do wykonywania szeregu różnych zadań.
Inspekcja platform wiertniczych to działanie niezbędne do sprawnego funkcjonowania platform wydobywczych. Inspekcje naziemne nie są w stanie jednak wychwycić wszystkich potencjalnych awarii, gdyż spora część istotnego sprzętu znajduje się pod wodą. Warto dlatego zainwestować w zabezpieczenie firmowych finansów oraz bezpieczeństwo pracowników, regularnie przeprowadzając podwodną inspekcję platformy.