Zabezpieczenie Ratownicze

Eversub zapewnia zabezpieczenie ratownicze

  • Prac podwodnych,
  • Budowy i inspekcji budowli hydrotechnicznych
  • Imprez masowych w pobliżu wody
  • Zawodów sportowych na wodzie

Zapewniamy w ramach zabezpieczenia ratowniczego

  • Zabezpieczenie od strony lądu i wody
  • Własny sprzęt ratownictwa wodnego i medycznego
  • Własny sprzęt pływający
  • Wykwalifikowaną kadrę ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (WOPR) z uprawnieniami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (MSW), Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP), uprawnieniami sterników motorowodnych.

Współpracujemy ze służbami Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego (KSRG).

ratownictwo-wodne