Bezpieczeństwo Podwodne

bezpieczenstwo podwodne statków i obiektów portowych

Bezpieczeństwo podwodne to szeroka dziedzina obejmująca wiele różnorodnych działań. Wykonywanie części z nich przez nurków jest obarczone wieloaspektowym ryzykiem. Może też być niemożliwe z uwagi na trudno dostępne przestrzenie, czy inne specyficzne warunki środowiskowe. Ciągły monitoring w określonym czasie również stwarza wiele niedogodności przy użyciu klasycznych rozwiązań. Odpowiedzią na dostarczenie profesjonalnych usług wspomagających i zapewniających podwodne bezpieczeństwo jest oferta firmy Eversub.

Co może obejmować problematyka bezpieczeństwa podwodnego?

Świat pod powierzchnią wody – na otwartym morzu, w porcie, zbiornikach wodnych, czy ciekach jest trudno dostępny dla osób nieposiadających odpowiedniego sprzętu i kwalifikacji. Nie jest on też zwykle monitorowany, co stwarza pole do wielu niebezpiecznych zachowań i sytuacji, a także nadużyć. Co mogą obejmować prace podwodne wspierające bezpieczeństwo?

Poszukiwanie materiałów niebezpiecznych i szmuglowanych

Podwodne skrytki, spody kadłubów statków lub inne miejsca często stanowią atrakcyjne lokalizacje ukrycia przemycanych narkotyków, broni, czy stworzenia nielegalnego magazynu pod wodą. Materiały wybuchowe lub inne mogą zagrażać ludziom, obiektom hydrotechnicznym, jednostkom plywajacym lub środowisku. Powinny być one skutecznie odnajdywane i wydobywane  lub wskazywane odpowiednim służbom.

Monitoring obiektów hydrotechnicznych

Zagrożenia terrorystyczne i dywersyjne obiektów hydrotechnicznych to jeden z kluczowych problemów w tej dziedzinie działań. Najbardziej podatne, bo stosunkowo łatwe do ukrycia są przestrzenie podwodne.  Porty mogą również stanowić obszar działań wroga polegajacy na przenikaniu płetwonurków i ruchomych obiektów podwodnych celem działań dywersyjnych, szpiegowskich.  Dlatego też podwodny monitoring obiektów portowych mający na celu wykrycie potencjalnych działań wroga to jeden z aspektów pracy Eversub. Skuteczne wykrycie zagrożeń to cel nadrzędny w zapewnieniu bezpieczeństwa.

Odnajdywanie zaginionych statków i samolotów

W zakres prac związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa podwodnego wchodzą także akcje poszukiwawcze. Obejmujące swoim zakresem poszukiwanie zaginionych okrętów, statków, samolotów, czarnych skrzynek. Odnalezione wraki pozwalaja przeprowadzić śledztwo, ustalając przyczyny wypadku, jak również zapobiec zanieczyszczeniu środowiska, likwidacji zagrożenia nawigacyjnego, czy przechwyceniu przez wroga innowacyjnych technologii.

Współpraca instytucjonalna na najwyższym poziomie

Firma Eversub świadczy usługi na całym świecie. Posiada odpowiednie certyfikaty i pozwolenia. Profesjonalizm, wieloletnie doświadczenie pracowników i odpowiedni sprzęt to gwarancja sukcesu podejmowanych działań operacyjnych. Możliwość dotarcia w trudno dostępne miejsca, w tym helikopterem we wskazany obszar umożliwia udostępnienie szerokiego wachlarza usług. W zakresie bezpieczeństwa podwodnego jesteśmy w stanie wspomagać  wojsko, organy państwowe, ale także instytucje, firmy czy osoby indywidualne, przestrzegając równocześnie przepisów panujących na danym obszarze.

Nowoczesne technologie w służbie bezpieczeństwa podwodnego 

Wyposażenie firmy Eversub to wysoce specjalistyczny sprzęt obsługiwany przez profesjonalistów w swojej dziedzinie. Roboty podwodne i pozostałe urządzenia pozwalające na dostarczenie najlepszych usług, całodobowo przez siedem dni w tygodniu. Firma obok wspierania bezpieczeństwa podwodnego zajmuje się także innymi pracami podwodnymi. Mogą obejmować one inspekcje w górnictwie morskim, monitorowanie i zabezpieczanie pracy nurków, prace podwodne w sektorze energii odnawialnej – morskich farm wiatrowych. Eversub to także możliwość pomocy w akcjach poszukiwawczych, inspekcje podwodne różnego rodzaju, jak również działania związane z archeologią podwodną, badaniem oraz ochroną środowiska.