Archeologia Podwodna

Firma Eversub świadczy usługi w zakresie przeprowadzania archeologicznych badań podwodnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków – Dz.U. 2018 poz. 1609.

W ramach podwodnych badań archeologicznych oferujemy

  • Obsługę prawno – konserwatorską obejmującą m.in. przygotowanie niezbędnej dokumentacji i pozwoleń
  • Wykonanie kwerendy archeologicznej obejmującej zapoznanie się z danymi źródłowymi
  • Opracowanie programu badań podwodnych obejmującego m.in. zakres prowadzonych działań, użytych metod prowadzenia poszukiwań i wykopalisk
  • Rozpoznanie – prowadzenie poszukiwań
  • Prowadzenie wykopalisk
  • Opracowanie wyników podwodnych badań archeologicznych
archeologia-podwodna

Prowadzimy nieinwazyjne poszukiwania stanowisk archeologicznych. Wykorzystujemy w tym celu m.in. sonary, magnetometry, roboty podwodne.

Jesteśmy otwarci na współpracę instytucjonalną, ze stowarzyszeniami historyczno – eksploracyjnymi i osobami prywatnymi.

Sprawdź także naszą ofertę poszukiwania i badania wraków statków.